MUDRAHELA – tragiczna opowieść lwowska

„I niech was nie denerwuje ciągła zmiana czasu, bo czas to ułuda, to ukazywanie tego, co się być może stało, lecz już się nie dzieje, i nigdy więcej nie powraca. Nie szukajcie też w tym galopie jakiegoś przyszłościowego celu. Przyszłości bowiem jak i czau także nie ma. To jedynie marzenia, które się nie mogą spełnić. Bo Żyjemy tylko teraz, jeśli się tak wolno wyrazić, zawsze istnieje jedynie każdego z nas, z osobna TERAZ. Co nazywamy przeszłością mamy przed sobą i w sobie teraz, wszystko czego jeszcze chcemy, o czym marzymy, mamy tak samo w sobie i wokół siebie – teraz. Jest więc tylko jeden MOMENT i PUNKT teraźniejszości, zawsze jedno NASZE MOŻE miejsce, zawsze jeden i ten
sam nasz – mój czas, jeśli tak się błędnie musi to wyrazić.”

Napisane przez

Adam S. Hollanek – Dyrektor artystyczny, grafik oraz specjalista do spraw marketingu z 20 letnim stażem zawodowym. W latach 90-tych studiował na wydziale Geografii i studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w projektowaniu gazet codziennych oraz wydawniczych systemach w mass-mediach. Wieloletni dyrektor artystyczny w szeregach czołowych gazet amerykańskich: USA Today, Asbury Park Press, Daily Record, New York Post.