SYMBOLE – uniwersalny język kosmiczny


Ludzie przeszłych epok od zarania dziejów pozostawiali w różnych miejscach na Ziemi rozmaite znaki i symbole. Choć proste w formie, dla wielu stanowią tajemnicę. Jaki jest ich sens i pochodzenie?

Trójkąty pojedyncze i przenikające się, koła, kwadraty, skarabeusze, krzyże w różnych formach znajdujemy na skałach i ścianach, których wiek określa się na tysiące lat. Co mogą znaczyć te symbole?

Zgodnie z naukową teorią ewolucji, znaki te nie mogły być pozostawione przez prymitywne istoty, dla których walka o przetrwanie stanowiła istotę życia. Kto w tak zwanym zaraniu dziejów mógł rysować koła, spirale, labirynty, kwadraty? Jeśli nie mógł rysować ich człowiek jaskiniowy rozpoczynający dopiero drogę swego rozwoju, to może jednak rysował je ktoś spoza Ziemi?

Ale mniemanie to pozostaje w sprzeczności z aktualną wiedzą i religiami, które zakładają, że jesteśmy we Wszechświecie sami i że to my właśnie prezentujemy najwyższy poziom rozwoju. W rezultacie nauka chce uważać pozostawione nam znaki za przypadkowe i niewarte głębszych badań.

Zastanawia jednak fakt, że znaki te, choć tworzone w różnych czasach i w rozmaitych rejonach globu, są do siebie tak podobne. Istota symbolu pozostaje analogiczna. A pierwsze z nich pochodzą jeszcze sprzed wędrówki ludów i odkryć kontynentów. Szereg z tych znaków zostało zresztą później wykorzystanych przez powstające religie czy sekty. Niektóre występowały nawet jako symbole rodowe plemion i państw.

Mimo iż nauka zajmuje się tymi sprawami niechętnie, to dzięki pracy wielu ludzi, którzy pasjonują się powtarzającą się od wieków symboliką, rozumiemy już ok. 90% omawianych znaków. Oto najprostsze z nich:

1) KOŁO: Oznacza rzecz kompletną, jedność, Wszechświat. Nie kończące się siły kosmiczne, słoneczne, Całość.

2) TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY: Trzy Zasady Wszechświata. W materii: idea zupełnej realizacji i doskonałości. Prawo trójkąta ma również zastosowanie w nauce oficjalnej: jako zespół 3 warunków, 3 faz, 3 punktów. Każdy twór i każde zjawisko w materii musi mieć zawsze 3 etapy powstawania, dostrzegane przez nasze zmysły.

3) DWA TRÓJKĄTY (GWIAZDA): Istniejąca wiecznie materia wraz z antymaterią jako budulec form żywych. Te składniki nie występują nigdy oddzielnie. Przenikając się, oznaczają stałą równowagę energii i materii.

4) KWADRAT: Oznacza równowagę, równość, prawdę, uczciwość, stanowczość, dobre podstawy, prawo czy fundamenty, na których można budować pewnie, silnie, trwale i wzwyż (jako przejaw stałego rozwoju). Stanowi graficzny zapis liczby 4. Informuje, ze został stworzony fundament osobowości: 4, oraz fundament w ego: -4. Człowiek o zrównoważonych narzędziach identyfikowany jest za pomocą liczby 44 (czyli dwóch kwadratów). Taka baza umożliwia podjęcie współpracy kosmicznej z innymi wymiarami
kreacji.

5) WPISANE W KWADRAT KOŁO i KRZYŻ: Symbol formy kompletnej: człowiek, planeta, układ, system, galaktyka, kosmos, Wszechświat. „Wszystko jest kulą w kwadracie energetycznym”. Kula to przestrzeń dla powstających form żywych.

6) ZYGZAK: Oznacza wodę jako źródło zmywania starego, dochodzenia do zrozumienia swoich błędów; miał zachęcać do samokontroli.

7) Symbol życia, budowy żywej istoty, złożonej z cząstek. Ten symbol występuje zawsze jako czwórnia w Jedni; nad Całością, czuwa jedna.

8) KROPLA: Oznacza najbardziej rozwiniętą samoświadomą cząstkę Całości: przejawu: świadomości atomu, świadomości pierwiastków, komórek, ciała, ego, świadomość ludzką jako cząstkę Jedni Wszechświata. Bogowie egipscy trzymali symbol tego klucza w ręku, jako że byli świadomi Praw Uniwersalnych.

9) IBIS (ptak brodzący): korzysta z wody jedynie jako źródła pokarmu Symbolizuje kogoś skupionego tylko na pokarmie dla ciała fizycznego.

10) Egipski symbol, składający się z 3 znaków w owalu, ze skrzydłem u dołu.

11) KROKODYL: symbol korzystania z nurtów wody dla ukrycia swoich celów. Oznacza chytrość i brutalność.

12) Symbol człowieka naśladującego, powielającego cudze osiągnięcia i ukazującego je jako swoje. Jest to symbol człowieka, który zatrzymał się w rozwoju.

13) PIÓRO: symbol możliwości latania nad Całością

14) SKARABEUSZ: Symbol pracy nad zachowaniem gatunku w rozwoju indywidualnym, dla Całości. Oznacza trud i ochronę nowego, coraz doskonalszego potomstwa.

15) Symbol rozwoju trzech ludzkich narzędzi równocześnie: ciała ego i monady Jest to warunek umożliwiający stanie się współtwórcą.

16) Symbol człowieka rozwiniętego pracującego świadomie w materii, zgodnie z Prawami Uniwersalnymi.

17) Symbol świadomości ludzkiej przejawionej w formie ludzkiego ciała. Spełnia rolę opiekuna, nauczyciela, doradcy, mistrza, nigdy rozkazodawcy (..czekający na pytanie”).

18) Trzy prawa w działaniu energetycznym.

19) OKO: obejmuje Całość, czuwa nad Całością.

20) Łącznik z materią, utrzymujący stale ruch, działanie trzech praw w materii.

21) KACZKA (w ogóle ptak wodny): symbol jedynie powierzchownego korzystania z wody.

22) SOKÓŁ: symbol samodzielnego lotu nad Całością. Tez symbol kontroli, nauki, selekcji.

23) KOBRA: symbol strażnika wiedzy boskiej, kosmicznej, strzegącego jej przed nie przygotowanymi, nieświadomymi istotami; wprowadzenie w życie kosmicznej wiedzy przez ludzi nieświadomych zagraża innym.

Nie zostały tu uwzględnione znaki z Ameryki Południowej, Meksyku, Ameryki, Australii. Przedstawione wyżej symbole (wybrane spośród wielu) ukazują człowiekowi istotę bytu na Ziemi. Informują, na czym polegać powinien rozwój nauki i wzajemnej współpracy. Pomimo wieków, znaki te i symbole nie tracą na wartości. Uwzględniają bowiem prawa i zasady Wszechświata, którym człowiek musi się podporządkować, jeśli nie chce ulec zagładzie Podobne symboliczne wskazówki były przekazywane również i przezinne cywilizacje z Kosmosu, chociaż na razie podchodzimy jeszcze do tego sceptycznie.

Nauka cieszy się dużym autorytetem, lecz nie jest w stanie wyjaśnić podstawowych znaków danych człowiekowi. Co gorsza, naukowcy przekazują ludziom błędne teorie, pomijające Prawa Uniwersalne i wynikające z nich skutki. Większa liczba dowodów z Kosmosu zmusi jednak naukę do spostrzeżenia Praw Uniwersalnych i większej wobec nich pokory Nauka stanie się wtedy współtwórcą nowej wiedzy, nowego życia, nowej cywilizacji. Wszystko wskazuje, ze do takiej właśnie sytuacji gwałtownie się zbliżamy.

Napisane przez

Nieztejziemi.org to miejsce dla wszystkich entuzjastów alternatywnego myślenia, miłośników spraw niewyjaśnionych oraz parana ukowców. To portal dla fanów wszystkiego co nieziemskie na Ziemi i poza nią. Zainteresowanych współpracą z naszym portalem serdecznie zapraszam do działania. Przysyłajcie teksty, zdjęcia, klipy wideo – obiecuję, że na wszystkie, nawet najdziwniejsze tematy znajdziemy miejsce.