Oko w oko z Jaźnią


Autor: Dr David R. Hawkins
Fragment książki opublikowano za zgodą Wydawnictwa Virgo

PRZEKRACZANIE NEGATYWNOŚCI
„Walka z grzechem” i wytężanie „siły woli”, żeby przezwyciężyć wady, nie jest ani czymś efektywnym, ani satysfakcjonującym. To są pozycjonalności i pułapki więżące umysł w dualistycznej pomyłce „przeciwieństw”.

Konfliktu nie rozwiąże próba wyeliminowania negatywności, tylko wybór i przyjęcie tego, co pozytywne. Rozpoznanie, że naszym zadaniem wżyciu jest zrozumieć, a nie osądzać, automatycznie rozwiązuje dylematy moralne.
oko-w-oko
Profesjonaliści robią to przez cały czas. Lekarze i prawnicy mówią nawet swoim pacjentom i klientom, że ich powinnością jest leczyć i bronić, a nie osądzać. Chirurg w ten sam sposób operuje złamane biodro świętego i przestępcy.

Często można usłyszeć stwierdzenie: „Nie do mnie należy ocenianie tych kwestii”. Dużą ulgę przyniesie nam uświadomienie sobie, że podejmując duchowe życie, możemy innym zostawić „słuszne” potępianie i płynącą z niego nienawiść. To dążenie do duchowego „dobra” przynosi korzyść całej ludzkości, dlatego można powiedzieć, że jest to najbardziej chwalebne ze wszystkich zajęć.

Duchowe zaangażowanie określa zatem odmienną rolę, różniąca się od roli osoby niezaangażowanej. Implikuje ono inne standardy oraz sposoby koncentracji energii i uwagi, niż zwykłe poszukiwanie marnych przyjemności ego i światowych osiągnięć. Poświęcamy materialne lub egocentryczne korzyści w imię rozwoju duchowego, dzięki czemu przemijające zostaje podporządkowane wiecznemu, a to, co ma prawdziwą wartość, stawiane jest ponad tym, co jest tylko iluzją. Przy podejmowaniu decyzji pomocnym kryterium jest wyobrażenie sobie, że spoczywamy na łożu śmierci i pytamy: „Z których wyborów chcę być w tej chwili rozliczony?”

Dzięki duchowym badaniom (które każdy może zweryfikować) mamy pewność, że świadomości nie umyka ani odrobina życia; wszystko się liczy i za wszystko musimy wziąć odpowiedzialność; nic nie umyka niedostrzeżone i niezapisane. Ta teza jest zgodna z całokształtem doświadczenia i mądrości ludzi z wszystkich kultur i wieków, i jest powszechnym tematem wszystkich religii i nauk duchowych.

W praktyce, negatywność przekraczamy zwyczajnie wybierając jej przeciwieństwo. Dzięki wewnętrznej dyscyplinie wynikającej z żarliwego poświęcenia, negatywne wybory nie są już brane pod uwagę. Wszyscy wyrażamy swój świadomy sprzeciw, kiedy odcinamy się od negatywności i wytyczamy granice. Dokonuje się to automatycznie, wskutek wyboru duchowych celów, które cenimy bardziej niż cele, do których dąży świat.

SKRYWANIE WŁASNYCH ZAMIARÓW
Duchowe poglądy na ogół nie są popularne w społeczeństwie. Nie trzeba narzucać własnych przekonań innym.
Najlepiej nawracać dając własny przykład, a nie przymuszać i nagabywać. Wpływamy na innych poprzez to, kim jesteśmy, a nie przez to, co mówimy lub posiadamy. Głoszenie poglądów, które są sprzeczne z opinią publiczną, może być godne pochwały z perspektywy socjologicznej, jednak to prowadzi do konfliktu, wikłania się wspory i niezgody na świecie. Walka o „sprawę” jest rolą społecznego i politycznego reformatora, a jest to działalność różna od tego, co robi poszukiwacz oświecenia. Może się wydawać, że chwalebne przedsięwzięcia zasługują na życzliwe wsparcie, ale są one także pozycjonalnościami określonymi przez percepcję, mającymi wewnętrzne ograniczenia i programy. Uwikłanie w kwestie społeczne to zbytek, z którego poszukiwacz duchowego oświecenia musi zrezygnować.

Każda osoba musi wypełnić swoją karmę lub przeznaczenie i nie należy mylić tych dwóch misji. Kierujący się duchowymi pobudkami święci rzeczywiście podnosili poziom ludzkości, taka bowiem była natura ich misji i wartość duchowej odwagi, która często łączyła się nawet z poświęceniem ich życia fizycznego. Wspólnie, społeczni święci są inspiracją dla całych krajów i kultur, a dzięki swej działalności publicznej cicho służą całej ludzkości od pokoleń.

Powołanie prywatnego duchowego adepta jest społecznie skromniejsze, lecz równie ważne i służy całej ludzkości. Społeczny święty podnosi ludzkość swoją zewnętrzną aktywnością i swoim przykładem. Człowiek oddany duchowości robi to poprzez postęp wewnętrzny.

Każdy wzrost poziomu świadomości wpływa na świadomość całej ludzkości w sposób niezauważalny, lecz możliwy do rozpoznania i zademonstrowania w badaniach duchowych. Skalibrowany poziom świadomości ludzkości jest złożoną wypadkową etapu ewolucji każdego człowieka, a wyżej skalibrowane poziomy są silniejsze od negatywnych.
Moc miłości emanowanej przez świadomość jedynie cząstki ludzkości faktycznie całkowicie równoważy negatywność wszystkich ludzi. 78% światowej populacji wciąż tkwi w negatywnym zakresie, poniżej skalibrowanego poziomu 200, jedynie 4% osiąga poziom Miłości kalibrujący na 500, a tylko 0,4% osiąga Bezwarunkową Miłość, która kalibruje na 540. Dlatego każda pełna miłości lub współczucia myśl przeważa wiele tysięcy negatywnych myśli żywionych przez resztę. Zmieniamy świat nie poprzez słowa czy działania, ale wskutek tego, kim się staliśmy.

Dlatego każdy duchowy adept służy światu.

Szczegóły na temat badań nad kalibracją poziomów świadomości oraz omówienia Mapy Poziomów Świadomości znaleźć można w poprzednich książkach autora.
W języku polskim ukazały się 4 książki dr. Hawkinsa:
„Siła czy moc”, „Przekraczanie poziomów świadomości”, „Przywracanie zdrowia”, „Oko w oko z Jaźnią”. Kolejne są w przygotowaniu.

Virgo
W języku polskim pojawiły się 3 książki dr. Hawkinsa: „Siła czy moc”, „Przekraczanie poziomów świadomości” oraz „Przywracanie zdrowia”. Kolejne są w przygotowaniu. Poniżej link do witryny wydawnictwa Virgo gdzie dostępne są wszystkie trzy książki oraz informacje o dr. Davidzie Hawkinsie jak również darmowe rozdziały każdej z książek.

Virgo Books – książki budzące świadomość: http://virgobooks.pl/

David R. Hawkins (1927-2012)
dr nauk medycznych, znany psychiatra, lekarz, nauczyciel duchowy i wykładowca. Był dożywotnim członkiem American Psychiatric Association (Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), a swoją karierę w psychiatrii zaczął w 1952 roku. Od czasu kiedy zaniechał swojej intensywnej praktyki w Nowym Jorku, aby wieść życie naukowca, nadal zajmował się pacjentami o specjalnych potrzebach. W 1973 roku wraz z noblistą Linusem Paulingiem, napisał nowatorską książkę Orthomolecular Psychiatry. Jego wybitne dokonania jako terapeuty i nauczyciela zostały odnotowane w biograficznej publikacji Who’s who in America. Był dyrektorem The Institute for Advanced Theoretical Research (Instytutu Zaawansowanych Badań Teoretycznych). Jego prace jako badacza, który opracował Mapę Poziomów Świadomości oraz lekarza były pionierskie, a jego praktyka kliniczna była w latach 1968-1979 największą w USA. Opublikował setki artykułów i wykładów oraz kilkadziesiąt książek. Wykładał na największych uniwersytetach (Harvard, Oxford i inne), a także dla międzynarodowej dyplomacji. Swoje życie poświęcił podniesieniu ludzkiej świadomości.

Napisane przez

Nieztejziemi.org to miejsce dla wszystkich entuzjastów alternatywnego myślenia, miłośników spraw niewyjaśnionych oraz parana ukowców. To portal dla fanów wszystkiego co nieziemskie na Ziemi i poza nią. Zainteresowanych współpracą z naszym portalem serdecznie zapraszam do działania. Przysyłajcie teksty, zdjęcia, klipy wideo – obiecuję, że na wszystkie, nawet najdziwniejsze tematy znajdziemy miejsce.