Nowe podejście do zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka

Nowe podejście do zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, charakteryzuje się odmiennym od obowiązującego modelem myślenia. Wykorzystuje najnowsze badania z zakresu fizyki kwantowej, biofizyki oraz nauk duchowych.

Pędzący świat, nowe technologie i wynalazki sprawiają, że zmienia się stosunek do ludzkiego życia i zdrowia. Nowe podejście w dużym stopniu uwzględnia najnowsze badania z zakresu fizyki kwantowej, biofizyki oraz nauk duchowych.

Tematyka ta staje się coraz bardziej popularna i na rynku znajdziemy wiele fachowych publikacji na ten temat. Warto tutaj wymienić chociażby takie pozycje jak Matryca Energetyczna i Fizyka Cudów Richarda Bartletta czy Sekret kwantowego życia Franka Kinslowa.

Zgodnie z najnowszymi teoriami natura człowieka nie ma postaci fizycznej, a manifestuje się jako energia, a dokładniej jako matryca energetyczna. Takie podejście burzy dotychczasowy światopogląd, że wszystko co dotyczy organizmu ludzkiego można zbadać za pomocą przysłowiowego szkiełka i oka, a jednocześnie otwiera zupełnie nowe pola działania i możliwości terapeutyczne.

Badania z zakresu fizyki kwantowej i nauk przyrodniczych

Zgodnie z badaniami fizyki kwantowej i zasadą nieoznaczoności Heisenberga niemożliwe jest zmierzenie jednocześnie pędu i położenia cząstki kwantowej. Zadanie nauk przyrodniczych nie ogranicza się tylko do opisu i analizy zjawisk przyrodniczych, ale opiera się również na wyjaśnianiu interakcji, zachodzących pomiędzy człowiekiem, a otaczającą go naturą. Jeśli chcemy więc analizować świadomość musimy brać pod uwagę wpływ umysłu na rzeczywistość. Zgodnie z kwantowymi zasadami prawdopodobieństwa sama obserwacja zmienia obiekt – akt obserwacji wymaga od obiektu spójności z tym, co oczekujemy zobaczyć. Wyjście poza sztywne schematy pozwala na dostrzeżenie i odkrycie wielu nowych zjawisk.

Biopole

Ciało ludzkie posiada dosyć już szczegółowo zbadane przez naukowców biopole. Skupia się ono w czakrach czyli centrach energetycznych, przenikających i otaczających istotę ludzką. Za pomocą kanałów energetycznych czyli meridianów przemieszcza się po całym organizmie. Biopole sięga daleko poza organizm konkretnego człowieka, łącząc go z innymi i w rezultacie tworząc jeden wspólny organizm, skupiający szereg jednostek. W związku z tym każdy z nas jest zanurzony w polach różnych energii, które wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc pola magnetyczne, wzorce energetyczne lub konflikty energetyczne. To z kolei wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu, ewentualne schorzenia i dolegliwości.

Konflikt energetyczny

Konflikt energetyczny powstaje w momencie, kiedy stawiamy opór wobec systemu i zostaje zachwiana harmonia układu energetycznego. Jeśli spojrzymy na to przez pryzmat duchowy, to będziemy tu mówić o oporze wobec woli boskiej, ukierunkowanej nie na jednostkę, ale na dobro ogólne.

W niektórych przypadkach ciało funkcjonuje nieświadomie i nie współgra z przepływem energii. W efekcie zamiast osiągać określone cele, zyskujemy to, co jest rezultatem nieświadomych procesów energetycznych. Realizowany przez nas program szczęścia jest zamieniony na silniejszy, dyktowany przez naszą podświadomość, czego objawem mogą być konkretne odczucia fizyczne takie jak ból czy lęk. Nieświadome programy energetyczne zazwyczaj wynikają z przebytych w przeszłości traum. Występują one na zasadzie reakcji odruchowych zapisanych w matrycy naszej duszy jako rodzaj pewnej energii. Przeważnie są to zapisy konfliktu czyli niezgody na to, czego doświadczyliśmy lub doświadczamy.

Kiedy znajdujemy się w samym centrum konfliktu trudno jest nam dostrzec zarówno jego przyczynę, jak i budzący się opór. Walka nie rozwiązuje problemu, a jedynie pozbawia nas energii. W momencie kiedy godzimy się z sytuacją, jesteśmy w stanie harmonii z otoczeniem, udaje nam się uniknąć stresu i innych nieprzyjemnych doznań. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że w czasie walki doświadczamy energii konfliktu. W ten sposób gromadzimy coraz więcej zapisów programów konfliktowych, których chcemy w przyszłości unikać. To powoduje w nas wycofanie. Tym samym też zatracamy umiejętność cieszenia się życiem, poczucie szczęścia i harmonii, ponieważ jesteśmy nadmiernie obciążeni energią zapisanych konfliktów.

W przypadku gdy konflikty są zapisane w naszej obecnej świadomości można się z nimi stosunkowo łatwo uporać. Sprawa komplikuje się, kiedy konflikty zostają zapisane w ponadczasowej energii duszy. Uświadomienie sobie obecności konfliktów jest tak istotne, ponieważ tylko to pozwoli nam do nich wrócić i je rozwiązać.

Uzdrawianie

Skuteczne metody uzdrawiania powinny więc polegać przede wszystkim na rozwiązywaniu konfliktów i rozładowywaniu napięć, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie naszego układu energetycznego. Zgodnie z badaniami fizyki kwantowej istnieje pole informacyjne, które stanowi zapis wszelkich informacji, licząc od początku dziejów. Wykorzystanie metody dwupunktowej w uzdrawianiu polega na świadomości, że ogół jest energią i informacją oraz połączeniu przedstawiających je punktów.

Samoregulacja pola energetycznego

Należy również pamiętać o samoregulacji pola magnetycznego, zgodnie z którym nic w przyrodzie nie ginie. Jaką energię wytworzymy, taką energię zwrotną też otrzymamy. W momencie gdy dominuje w naszym życiu energia miłości, dobroci i harmonii, to taka też energia do nas wraca. Pod warunkiem, że nie przechowujemy w sobie nieświadomych zapisów konfliktów energii.

Więcej informacji na:
Wróżka24.com to jedyny oryginalny serwis ezoteryczny, który współpracuje z prawdziwymi i znanymi wróżkami i wróżbitami. Indywidualne podejście do każdej zainteresowanej wróżbami osoby. Zapraszamy.

Napisane przez

Platforma WhitePress pośredniczy pomiędzy reklamodawcami, a wydawcami portali internetowych. Umożliwia szybkie i wygodne publikowanie artykułów płatnych oraz eksperckich. W naszym serwisie znajdziecie Państwo wygodną wyszukiwarkę portali podzielonych tematycznie. O każdym portalu publikujemy pełne wskaźniki SEO (moz), PR, oglądalność, Alexa, cenę publikacji i nasze oceny: merytoryczną i techniczną. Zamawianie publikacji jest szybkie i wygodne. Jesteśmy pierwszą w Polsce platformą umożliwiającą dodawanie przez reklamodawców artykułów eksperckich, które są następnie pobierane i publikowane przez dobre portale internetowe. www.whitepress.pl