Do rozważenia


Życie to nieznośny kompromis. Wystarczą zaledwie dwie osoby, aby ktoś musiał klęczeć przed kimś na kolanach i wyrzekał się większego lub mniejszego kowalka samego siebie. Zawsze jedni bywają zdolniejsi, inni – mniej; jedni górują nad drugimi. Równość jest mrzonka. A jeśli tak, to mrzonką jest także wolność i sprawiedliwość.

Tego, co się w dzisiejszym śmiecie dzieje, nie wyobrażali sobie najwięksi fantaści! Nikt dokładnie nie potrafi dziś pojąć, co myślą i czują inni. Nie wiemy więc właściwie, co czują nasi pobratymcy. Dzielą nas oceany nieporozumień. Ileż światów ginie w każdej sekundzie! Rację ma zawsze ten, kto wygrywa. Jeśli ktoś wierzy w cuda, musi cudu doświadczyć. Żyjemy wiecznie, bo nie czujemy swego początku ani końca. Żyjemy wiecznie, bośmy ogniwami generacji, z których się wywodzimy i… które po nas zostają. Pamiętajmy o tym!

Napisane przez

Adam S. Hollanek – Dyrektor artystyczny, grafik oraz specjalista do spraw marketingu z 20 letnim stażem zawodowym. W latach 90-tych studiował na wydziale Geografii i studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w projektowaniu gazet codziennych oraz wydawniczych systemach w mass-mediach. Wieloletni dyrektor artystyczny w szeregach czołowych gazet amerykańskich: USA Today, Asbury Park Press, Daily Record, New York Post.