Czy twe oczy mogą kłamać?

Twoje oczy zdradzają cię. Każdy wzór czy plamka w barwnej części oka, tęczówce, mówią coś o tym, kim jesteś. Tak przynajmniej twierdzi Amerykanin Denny Johnson, który rozwinął tzw. model “RAYID”.

Naucz się tłumaczyć tajemnice oka

Oczy są zwierciadłem duszy. To stara mądrość, lecz to, że ujawniają także zdolności i cechy charakteru, otwiera nową perspektywę. Według Denny Johnsona teczówka oka odzwierciedla twój sposób bycia i każde uczucie. Wzór tęczówki może nawet coś powiedzieć o konfliktach miedzy partnerami i stosunkach miedzy dziećmi a rodzicami.

“Rayid” pochodzi od słów “ray” – promień, i “id” – przeniesionego z freudowskiej psychologii i oddającego to, co w nas nieuświadomione lub po prostu “ID” czyli forma dowodu osobistego w strefie języków anglosaskich.

W Szwecji model ten nazywany jest także “modelem zwierciadła duszy” i realizowany jest m. in. w Falun w Alpha Plus-kliniken. Lollo Westlund pobierał, nauki u swego przłożonego założyciela kliniki, Petera Wilhelmssona, a obecnie przeprowadza własne analizy.

– Najważniejszą rzeczą jest ujawnienie tego, co pozytywne w każdej osobie – mówi Lollo. – Wskazanie zdolności i możliwości. Udzielenie rad i informacji, które pomogą zmienić uczucia negatywne w pozytywne. Weźmy taki przykład:

– Dla osoby, która jest wewnętrznie spięta i łatwo ulega frustracji, nie jest żadną terapią ślęczenie nad precyzyjną robótką ręczną. W tym przypadku lepiej dać upust swej frustracji np w tańcu i ruchu. Osoby sfrustrowane często mają dobrze rozwinięte poczucie rytmu.
Z lupą i lampą bada Lollo dokładnie tączówką oka. Patrzy, w jaki sposób włókna tworzą rożne wzory. Mimo że każde oko jest niepowtarzalne, istnieją pewne grupy główne, do których zaliczyć można większość ludzi.

“Klejnotem” nazwana jest ta, którą charakteryzują ciemne lub żółte plamy na oku. “Kwiat” ma okrągłe otwory we włóknach, natomiast u tzw. “prądu” włókna są gęste i pofalowane. “Buntownik” to szczególna kombinacja, mająca zarówno wyraźne plamy – klejnoty, jak i otwory – kwiaty.

Lollo zwraca uwagę także na to, w jaki sposób różne koncentracje – kwiaty i klejnoty – są umieszczone w oku. Pokazuje planszę, na której tęczówka jest podzielona na różne strefy. Każda strefa reprezentuje specyficzne uzucia i modele zachowań. Równie ważne jest stwierdzenie, która półkula mózgowa jest dominująca u danej osoby. Jeżeli lewe oko jest intensywniej zabarwione lub ma bardziej zaznaczone koncentracje, to dominującą jest prawa półkula mózgowa, i odwrotnie. Prawa półkula mózgowa jest odpowiedzialna za cechy kobiece, takie jak kreatywność, fantazja i umiejętność współpracy.

– Prawo i lewostronna dominacja może się zmieniać w ciągu całego życia – mówi Lollo i zwraca uwagę, że to wcale nie jest takie oczywiste, iż mężczyźni są zdominowani przez lewą stronę i to decyduje o ich męskości.

Tymczasem jest najczęściej tak, że bieguny przeciwne przyciągają się. Nie jest prawdą, że “podobne dzieci bawią się najlepiej”. Być może w przypadku stosunków przyjacielskich, lecz nie jeśli chodzi o namiętność lub trwałą miłość.

– Dążymy do jedności I harmonii, a więc pociągają nas te właściwości, które uzupełniają nas samych w ten czy inny sposób – twierdzi Lollo.

Dlatego też “kwiaty”, które są bardziej wrażliwe i spontaniczne, pociągają bardziej rozsądne i analityczne “klejnoty”. Mówią oni niewątpliwie różnymi językami, lecz mimo to rozumieją się. Natomiast “buntownik” ze swą skłonnością do skrajności i ekstremizmu znajduje harmonię z ostrożnym i intuicyjnym “prądem” u swego boku. Ten sposób wyrażania się, którym się zwykle posługujemy, nie jest konieczny w najłatwiej rozumianym przez nas języku. Wręcz przeciwnie, twierdzą analitycy tęczówki. “Klejnotowi” np. właściwy jest werbalizm i osoba taka używa pięknych sfomiułowan; uczy się więcej od żywo gestykulującego “kwiatu” i od podobnego mu “klejnotu”.

Teorie te można oczywiście traktować według uznania. W pełni poważnie lub z przymrużeniem oka. Typowy “klejnot” prawdopodobnie przestał już dawno czytać i odrzucił całość jako nienaukową. “Kwiat” natomiast postawił cały dom na głowie w poszukiwaniu lupy. Nie ma żadnego dowodu, który potwierdzałby prawdziwość tych teorii. Lecz spojrzenie komuś głęboko w oczy jest interesujące.

Porównaj z poniższym opisem i osądź sam

Kwiat
Kwiat – jest najbardziej romantyczną i wrażliwą spośród wszystkich jednostek. Wzór ten łatwo jest zauważyć. Charakteryzuje się owalnymi lub okrągłymi otworami w tęczówce. Im więcej i im bardziej okrągłe są te twory, tym bardziej wyrazisty jest character “kwiatu“.

“Kwiat” jest spontaniczny i wyraża się za pomocą wielu gestów i ruchów. Ciągła zmiana – to jego dewiza, a jego nastrój może sie zmieniać z sekundy na sekundę. “Kwiaty” rozsiewają wokół siebie radość i witalność i z łatwością opanowują wszystkie sytuacje społeczne.

Lubią opowiadać zabawne historie i zwracać na siebie uwagę. W domu u “kwiatów” powinien panować ruch i życie. Lecz mają one także skłonność do “brania na siebie zbyt wiele” i łatwo się wypalają. Dlatego też potrzebują regularnego wypoczynku dla zebrania nowej energii. W przeciwnym razie ich promieniująca energia zmienia się łatwo w depresję. “Kwiaty” pociągają bardziej rzeczowe “klejnoty”.

Buntownik
Buntownik – jest bardzo intensywną i zmienną jednostką, która uwielbia szokować I stwarzać wokół siebie zgiełk. Oko charakteryzuje to, że zawiera zarówno wyraźne “kwiaty, jak i “klejnoty”. A osoby posiadają zarówno najlepsze, jak i najgorsze cechy obu kategorii. Albo znajdują się w samym dołku depresji i samoudręczenia, albo na szczycie, z wielkim zapasem energii. “Buntownik” może być równie dobrze terrorystą, jak zagorzałym pacyfistą; ma ogromną łatwość przyswajania sobie nowych myśli i idei. “Buntownicy” ciągle próbują pokonywać nowe bariery i zrywać z tradycyjnymi poglądami. Pociągają ich przygody i wyzwania, najczęściej poza domem.

“Buntownicy” szybko podejmują decyzje, o wiele szybciej niż np. “klejnoty”. I trwają przy nich o wiele dłużej niż niestałe “kwiaty”. Jeśli “buntownik” już się zdecydował, musi upłynąć sporo czasu, aby zmienił swoje zdanie. Podejmuje działania niezależnie od tego, jak silny napotyka opór, i czyni to z wielkim zaangażowaniem.

Tendencja dążenia do skrajności sprawia, że “buntownicy” zgadzają się z wrażliwymi “prądami”, które mają na nich uspokajający i stabilizujący wpływ. Według modelu zwierciadła duszy istnieje w oku cały szereg znaków, z których każdy ma swoje szczególne znaczenie. Podano tu kilka, które stosunkowo łatwo można dostrzec samemu. Porównaj swoje oczy z rysunkami.

Klejnot
Klejnot – Wzór “klejnot” świadczy o osobowości intelektualnej i myślącej. Z dobrze rozwiniętą zdolnością analizowania i werbalnego wyrażania się “Klejnoty” są to skoncentrowane plamy na tęczówce, które mogą być żółte lub czarne. Wymagane są dwie lub więcej takich plam, a im więcej i im są ciemniejsze, tym bardziej typowy jest character “klejnotu”.

“Klejnot” może godzinami rozmyślać o różnych rzeczach i sprawach. Ma duży talent do rozwiązywania problemów i do wszelkiej pracy intelektualnej. Zdolność wysławiania się i przekonywania czyni z niego często przywódcę. Lubi rozmyślać i poszukiwać rozwiązań wszelkich możliwych problemów. Robi to dobrze jako np. filozof, krytyk lub strateg. “Klejnot” jest wytrwały, stabilny i samodzielny i z powodu tych cech inni uważają go za zaufanego w sobie. W rzeczywistości ma on często trudności z akceptacją samego siebie.

W przeciwieństwie do peł nych ekspresji “kwiatów”, “klejnoty” gromadzą w sobie masę ale w rozmowie mało gestykulują. Kiedy się im przeszkodzi w odkrywaniu swoich analitycznych i werbalnych cech, stają się bojaźliwi. Mimo że wolą spokój i ciszę czują się dobrze w towarzystwie “kwiatów”, które nieco otwierają ich zamkniętą naturę.

Prąd
Prąd – Jednostka taka jest jak żywy radar z czuł kam i wysuniętymi we wszystkich kierunkach. Osoba o dużej intuicji i bardzo ostrożna. Wzór ten bywa trudny do zauważenia. Lecz przy uważnym obejrzeniu tęczówki dostrzegalne są włókna – gęsto ułożone I pofalowane. Rozchodzą się wokół źrenicy jak promienie słońca, a tęczówka wygląda jakby składała się różnobarwnych pól. » Prądy « rejestrują i reagują na wszystko, co się dookoła nich dzieje, i często miewają intuicyjne odczucie, co jest dobre, a co złe. Są bardzo wrażliwe na fizyczny dotyk i uwielbiają robić I brać masaż.
Osoba »prąd« jest świadoma I wymowna w swych ruchach I rzadko pozostaje całkowicie spokojna. Energia pulsuje do środka i na zewnątrz równym strumieniem. “Prądy” irytuje bezczynne siedzenie i mają problemy z koncentracją. Lecz warunkiem pełnego wykorzystania energii jest regularne poszukiwanie spokoju.
Jednostka ta łączy w sobie właściwości »kwiatu« i »klejnotu” co ułatwia jej komunikowanie się z ludźmi tych dwóch kategorii. Dlatego też »prądy« występują często jako pośrednicy w różnych konfliktach, a odpowiednie dla nich zawody mają najczęściej charakter socjalny. Dobrym przykładem będą tu wszystkie formy pracy opiekuńczej. »Prąd« jest przyciągany przez skrajnych »buntowników«.
Linia usposobienia:
Może się ona znajdować jako luźna linia w pewnej odległości od źrenicy lub tak blisko niej, że jest prawie niewidoczna. Z tego, jak położona jest linia usposobienia, można wywnioskować, czy dana osoba jest otwarta, czy zamknięta w sobie. Zamknięty w sobie: Typ introwersyjny. Linia usposobienia leży bardzo blisko źrenicy lub jest w ogóle niewidoczna. Można zobaczyć jasnożółtą lub brązową linią w samym środku, która może sprawiać wrażenie ciemniejszej niż reszta tęczówki. Jeżeli linia ta jest ciemnopomarańczowa lub brązowa, może to oznaczać osobę hiperaktywną lub hiperwerbalną. Ludzie zamknięci w sobie gromadzą enereię do wewnątrz I zazwyczaj oddychają przez nos. Są często dobrymi słuchaczami i obserwatorami. Typowy “klejnot” zostaje znacznie wzmocniony przez linię introwertywną, “kwiat” natomiast nieco stłumiony w wyrażaniu swoich emocji. Osoba zamknięta w sobie musi nauczyć się wyrażania własnych potrzeb i poglądów.
Linia życiowego przeznaczenia:
Oko posiada wyraźny ciemnoniebieski lub czarny brzeg otaczający Ujczówke,. Występuje on najczęściej u »kwiatów« i »prądów«. Taka osoba żyje z silnym przekonaniem bycia »wybranym« lub posiadania szczególnych właściwości, lecz jednocześnie trudno jest stwierdzić, o jakich właściwościach jest tu mowa. Wie, że ma talent do wielu różnych spraw, lecz równocześnie ma spore problemy z dokonaniem wyboru między nimi. Osoba z wyraźną linią życiowego przeznaczenia ma często zimne ręce i nogi. Najlepszą dla nich terapią jest gra w szachy na czas.
Linia stanowczości:
Wygląda ona jak szara lub biała warstwa mgły na zewnętrznej krawędzi tęczówki. Jest oznaką małej elastyczności I nietolerancji. Osoba taka jest negatywnie nastawiona do wszelkich zmian, dobrych lub złych, w zależności od aktualnej sytuacji. Kto ma taką linie, mądrze zrobi, pozwalając innym decydować w pewnych sytuacjach.
Kręgi stresu – kręgi wrażliwości:
Wyglądają one jak cieniutkie białe wioski lub kreski wokół tęczówki. Posiadają je najczęściej »klejnot« i »prąd«. Im więcej jest tych kręgów i im bliżej źrenicy sie znajdują, tym bardziej intensywne są cechy danej osoby. Jednostka taka stawia sobie wysokie wymagania i łatwo ulega napięciom i stresom. Prowadzi to często do nadmiernego spożywania słodyczy, nadużywania kawy, alkoholu i seksu. Głębokie wdechy i fizyczny trening przywracają równowagę. Dobrą terapią jest krzyk lub rozładowanie emocji, np. w dramacie i tańcu.
Krąg równowagi /harmonii/:
Wygląda jak łańcuszek pereł utworzony z białych plamek wzdłuż brzegu tęczówki. Występuje najczęściej u »kwiatów« i »prądów«. Osoba taka często czuje się wykorzystana. Wydaje się jej, ze inni ludzie ciągle proszą ją o różne przysługi. Posiadający ten krąg pragną spokoju zarówno w domu, jak i na świecie, mają bardzo wysokie ideały. To, co nie przystaje do ideału, przeszkadza im. Osoby z wyraźnym krągiem równowagi są bardziej od innych zaangażowane w problemy pokoju i środowiska, lecz często brak im inicjatywy, aby uczynić coś samemu. Łatwo stają się cyniczne i mogą nabyć skłonności do wyolbrzymiania problemów. Jeśli nie mogą kontrolować świata, dążą w zamian do totalnej kontroli w domu, a ich zachowanie może być przez innych pojmowane jako pedantyczne.

Napisane przez

Nieztejziemi.org to miejsce dla wszystkich entuzjastów alternatywnego myślenia, miłośników spraw niewyjaśnionych oraz paranaukowców. To portal dla fanów wszystkiego co nieziemskie na Ziemi i poza nią.