Czy duchy istnieją?


Człowiek nie jest maszynką wykonaną na zamówienie, a inność każdego z nas zależy od wielu czynników dziedzicznych i od tego, co nas otacza i kształtuje. Dla jednych jesteśmy dobrzy i mili, innym okazujemy niezadowolenie, jednym się podobamy, drugim nie. Ta różnorodność i odmienność ludzi i każdego z nich wobec innych stwarza ogromną trudność w poznawaniu współczesnego człowieka.

Rządzą nami pewne reguły i nawyki, jednakże bardziej się wzajemnie nie znamy niż znamy. Dlatego na pytanie czy są duchy, czy istnieją siły zjawiska, jakich nie podejmuje się zidentyfikować nauka — nie ma jednoznacznej, konkretnej odpowiedzi. Znałem osoby, które wierzyły święcie, że na co dzień mają kontakty z duchami; jedna z tych osób miała nawet tytuł profesora nauk biologicznych.

Zresztą wszyscy w jakiś tylko nam osobiście znany sposób obcujemy z bliskimi zmarłymi i oni jak gdyby w nas i z nami wciąż żyją. Ze zjawisk, o jakie ociera się nauka, ale ciągle nie potrafi ich wyjaśnić, oprócz duchów wymienił bym tu jeszcze telepatię.

Próby przekazywania myśli na odległość przez ludzi na ziemi osobom w samolotach i balonach przeprowadzały przez całe lata z powodzeniem nawet armie amerykańska i rosyjska. A czyż my sami nieraz nie wywołujemy z dala przyjaciół czy znajomych, a oni się na nasze wezwanie zgłaszają?

Każdy z nas ma w tej dziedzinie swoje liczne, osobiste doświadczenia. Czegóż można więc oczekiwać więcej?

Napisane przez

Adam S. Hollanek – Dyrektor artystyczny, grafik oraz specjalista do spraw marketingu z 20 letnim stażem zawodowym. W latach 90-tych studiował na wydziale Geografii i studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w projektowaniu gazet codziennych oraz wydawniczych systemach w mass-mediach. Wieloletni dyrektor artystyczny w szeregach czołowych gazet amerykańskich: USA Today, Asbury Park Press, Daily Record, New York Post.